Home / Despre club

Despre club

Clubul Sportiv Municipal Arad s-a format ca o necesitate generată de transformările din România deceniilor 7 şi 8, în principal ca efect a Legii nr. 29/ 1967 privind activităţile de educaţie fizică şi sport. Această lege care redefineşte strategia sportivă din ţara noastră în perioada mai sus amintită, este un exemplu clar în care voinţa Centrului, sub bagheta politicului a eficientizat domeniul sportului, în principal cel de performanţă şi mare performanţă.

Acumulările apărute în acest domeniu de activitate, exprimate prin numărul mare de asociaţii şi cluburi sportive subordonate diverselor departamente şi ministere, au provocat printre altele, o criză privind personalul calificat necesar promovării sportului de mare performanţă capabil să reprezinte corespunzător România în competiţii internaţionale oficiale.

O soluţie inspirată a fost ideea concentrării forţelor locale, cu potenţial în structuri sportive reprezentative, sub supravegherea competentă a consiliilor judeţene pentru educaţie fizică şi sport, organisme cu sarcini precise în dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului, mai ales după reorganizarea teritorială pe judeţe din 1968.

Un pas important în cristalizarea structurilor sportive moderne îl constituie Hotărârea nr. 733/ 1972 a Biroului Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, care aprobă înfiinţarea a şase cluburi sportive printre care unul la Arad, sub denumirea de Club Sportiv Arad. Această acţiune concretă, îndrăzneaţă şi binevenită, nominalizează iniţial pentru acest club un număr de cinci secţii: atletism, box, lupte, gimnastică şi tir. Cu această ocazie, se hotărăşte transferarea necondiţionată până la sfârşitul anului a sportivilor, antrenorilor şi a bazei materiale de la cluburi arădene, în gestiunea şi patrimoniul Clubului nou înfiinţat, inclus deocamdată în schema de personal a Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad.

Imixtiunea Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad, organizaţie cu sarcini de control şi îndrumare şi mai puţin de „producţie”, provocată în principal de ambiguitatea regulamentelor de organizare şi funcţionare a celor două organizaţii, a fost imediat sancţionată de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport. Acesta, la propunerea organelor locale arădene, pune în drept prin Hotărârea nr. 924/ 26.07.1973, noile intenţii de dezvoltare a activităţii sportive de performanţă în municipiul Arad, hotărând constituirea şi funcţionarea Clubului Sportiv Arad ca unitate cu personalitate juridică în condiţiile legii, cu buget propriu. Totodată se specifică clar pentru prima oară, baza materială transferată: sala sporturilor, sala de gimnasică, sala de tenis de masă, poligonul de tir, pista de atletism – cu întregul inventar din partea Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad – în patrimoniul Clubului Sportiv Arad.

Apărut în urma unor acţiuni dure, impuse pe scheletul fostului Club Sportiv Orăşenesc, Clubul Sportiv Arad este efectul voinţei comunităţii arădene, care şi-a dorit prezenţa unei structuri sportive moderne, organizaţie care să concentreze valorile locale sportive, care să aibă un management activ, coerent, competent şi eficient. Această comandă, a necesitat oameni noi cu o gândire logistică şi capacitate organizatorică corespunzătoare.

În scurt timp, Clubul va deveni o structură sportivă reprezentativă, care va fi cunoscută pe plan naţional şi internaţional.