Home / Atletism / Ordin privind aprobarea regulamentelor şi condiţiilor necesare reluării pregătirii

Ordin privind aprobarea regulamentelor şi condiţiilor necesare reluării pregătirii

Ministerul Tineretului si Sportului Ministerul Sănătăţii  
nr. 565 / 13.05.2020 nr.806 / 13.05.2020  

ORDIN

privind aprobarea regulamentului privind condiţiile necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi regulamentul privind condiţiile necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

Văzând Referatul de aprobare nr. 1327/12.05.2020 al Direcţiei generale politici, strategii şi programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului,

Luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale ^asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr.2281 / 13.05.2020

ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit următorul

ORDIN

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 2 Se aprobă regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber, prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 3 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 549/736/04.05.2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente.

Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

Regulament privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor

sportive în cantonamente

 1. SCOP

Acest document stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive, pentru reluarea activităţilor de antrenament şi diminuarea riscului de infecţie COVID 19. Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID 19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

 1. MĂSURI GENERALE ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID 19
  Descrierea simptomelor şi masurilor generale privind COVID 19

Toţi membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID 19. Informaţiile generale despre COVID 19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică).

Simptomele includ:

 • Cele mai comune semne: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, etc.
 • Rare: dureri de cap, greaţă, diaree, alte simptome.

Masuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID 19:

 • Spălaţi-vă frecvent pe mâini cu apă şi săpun timp de 20 secunde sau folosiţi dezinfectant pentru mâini.
 • Când tuşiţi sau strănutaţi, acoperiţi-vă gura şi nasul cu plică cotului sau cu o batistă de hârtie – aruncaţi batista imediat şi spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun.
 • Evitaţi să vă atingeţi faţa, ochii, gura, nasul cu mâinile neigienizate.
 • Limitaţi, pe cât posibil, contactul fizic (cu menţinerea, pe cât posibil, a unei distanţe sociale de 2 metri).
 • Folosiţi pentru dezinfecţie doar produse de dezinfecţie avizate pentru scopul şi nevoia identificată.
 • Toate materialele şi echipamentele sportive trebuie dezinfectate riguros după fiecare utilizare.
 • Toate locaţiile vor fi prevăzute cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente (ex. săli de antrenament, săli de şedinţă, spaţii pentru relaxare, holuri etc.)
 • Toate locaţiile vor fi prevăzute cu covoraşe de dezinfecţie la intrare.

1.MĂSURI SPECIFICE SPORTULUI

1.Masuri cu caracter general:

 • Fiecare structură sportivă va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.
 • Va fi stabilită o listă a personalului a cărei prezenţă este absolut necesară pentru pregătirea şi derularea sesiunilor de antrenamente şi activităţilor suport.
 • Fiecare echipă sau lot sportiv va folosi o bază proprie de cantonament sau o locaţie în uz exclusiv.
 • înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin.
 • Medicul echipei sau lotului sportiv va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul întregului proces.

2.Resursele umane.

Acestea includ:

 • Staff lot sportiv;
 • Personal auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curăţenie etc);
 • Personal de securitate.

în funcţie de nivelul de risc, personalul se împarte în 3 categorii:

 1. Persoane care necesita masuri crescute de protecţie;
 2. Persoane care necesită măsuri medii de protecţie;
 3. Persoane care necesită măsuri reduse de protecţie.
 4. Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecţie crescută:

Personalul din aceasta categorie include: sportivii, antrenorii, dar şi alte categorii de personal precum: medicii şi terapeuţii.

 • înaintea reluării antrenamentelor, sportivii şi fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive va sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu, împreună cu toate persoanele care locuiesc la acel domiciliu.
 • în cazul în care structurile sportive consideră că este necesară reluarea imediată a antrenamentelor, sportivii şi fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive vor fi testate RT-PCR pentru COVID-19 şi examinate medical de trei ori, conform următorului calendar: la intrarea în baza de cantonament, în ziua a 7-a şi în ziua a 14-a. Prelevarea probelor se va face în baza de antrenament (fără a părăsi incinta). în cazul în care rezultatul uneia dintre aceste persoane este pozitiv în cursul acestei perioade, vor fi urmate procedurile descrise de autorităţile sanitare. Pe tot parcursul acestei perioade, antrenamentele se vor desfăşura individual sau în grupuri de cel mult patru persoane, care nu îşi vor schimba componenţa pe parcursul celor 14

Orice simptom trebuie anunţat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament. La ieşirea din izolare, personalul mai sus menţionat va fi testat RT PCR pentru COVID 19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice din definiţia de caz să fie admise să intre în bazele de cantonament desemnate.

Aceste persoane nu vor părăsi baza de antrenament pe toata perioada desfăşurării acestuia în locaţia asigurată, cu excepţia vizitei medicale obligatorii şi a deplasărilor la baza de antrenament, în condiţii de siguranţă, descrise mai jos.

Triajul epidemiologie, la intrarea în cantonament şi zilnic se va face de către medicul structurii sportive sau un medic angajat de structura sportivă pe perioada epidemiei (până se declară încheierea epidemiei de către Ministerul Sănătăţii) şi va include: fişe pentru sportivi şi staff (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăţi în a respira, anosmie, ageuzie, saturaţie de oxigen) completate în fiecare zi, cu interzicerea participării la antrenament pentru modificări ale oricăruia din criteriile de mai sus.

în săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă şi policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din ţară. Anamneză completă (chestionar epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv şi o probă de efort concludentă sunt obligatorii.

Testarea pentru COVID-19 a sportivilor şi a membrilor staff-ului tehnic se va efectua şi în orice alt moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/simptomatologie.

Grupurile de antrenament nu se schimbă şi nu interacţionează între ele decât online până în faza antrenamentelor comune (inclusiv staff).

Este obligatoriu să fie puse la dispoziţie echipamente de protecţie (PPE) pentru personalul medical la baza de antrenament, plus termometre şi pulsoximetre.

Dacă unul dintre membrii personalului se confruntă cu apariţia simptomatologiei, trebuie să contacteze medicul structurii sportive şi să fie izolat imediat, cu respectarea recomandărilor autorităţilor de sănătate publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima vecinătate două spaţii de izolare de câte o persoană, care să nu comunice nici între ele, nici cu celelalte spaţii definite, pentru persoanele cu simptomatologie COVID 19. Utilitatea este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

Transportul de la locul prealabil de izolare către baza de cantonament este recomandat să fie făcut individual, recomandabil cu maşina proprie, fără a se opri pe acest parcurs.

–        Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va efectua cu mijloace de transport proprii sau cu autocare dedicate. Programarea jucătorilor la consultul medical se va face la intervale orare diferite, pentru evitarea supraaglomerării. Dacă se foloseşte autocarul, trebuie respectate următoarele condiţii: va conduce un singur şofer, care se va proteja cu echipamente de protecţie personală; se va face dezinfectarea după fiecare grup transportat; persoanele se vor aşeza respectând principiile de distanţare socială, astfel încât fiecare persoană să aibă în lateral, în faţă şi în spate un rând de scaune goale; nu se vor face opriri pe parcurs.

 1. Masuri recomandate persoanelor care necesita protecţie medie:
 • Personalul din aceasta categorie include personalul administrativ şi de suport, precum personalul din bucătării, personal de curăţenie, magazioner etc.
 • Personalul administrativ şi de suport va fi organizat în două echipe care lucrează în ture de minimum 14 zile consecutive. La intrarea în tură, fiecare membru al personalului administrativ şi de suport va fi supus testării RT-PCR pentru COVID-19 şi examinării medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice definiţiei de caz urmează să fie admise să intre în tură.
 • Membrii echipei, personalul de antrenament şi un număr minim de personal auxiliar, care să efectueze curăţenia, dezinfecţia şi alte sarcini de logistică, reprezintă singurele persoane a căror prezenţă este permisă în baza de cantonament.
 • Personalul administrativ şi de suport va sosi în locaţiile stabilite înaintea grupurilor de sportivi şi va asigura pe toată perioada pregătirea terenului/locului de antrenament, asigurarea echipamentului sportiv corespunzător, organizarea aprovizionării şi asigurarea pachetelor cu mâncare, dezinfecţia spaţiilor cât mai des şi ori de câte ori este necesar.
 • Triajul epidemiologie se va face zilnic, la intrarea în tură, de către medicul structurii sportive sau un medic angajat. Aceasta va include anamneză medicală şi termometrizarea.
 • Structura sportivă va asigura personalului echipamentele necesare de protecţie (dintre care mânuşile şi masca sunt cerinţele minimale) pe toată perioada turei.
 • 1.Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecţie redusă

– în această categorie este inclus personalul de securitate şi pază, care nu va avea acces în baza de antrenament. Personalul din această categorie va beneficia de echipament de protecţie individual şi va fi supus zilnic procesului de monitorizare şi triaj epidemiologie.

2.Zona de antrenament

–          Se vor stabili locaţiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament, în interiorul bazelor de cantonament sau în proximitatea acestora. în cazul în care spaţiul de antrenament

nu se găseşte în interiorul perimetrului împrejmuit al bazei de cantonament, transportul sportivilor şi al personalului tehnic (antrenori, medici etc.) se va face cu autocarul, respectând următoarele condiţii: va conduce un singur şofer, care se va proteja cu echipamente de protecţie personală; se va face dezinfectarea după fiecare grup transportat; persoanele se vor aşeza respectând principiile de distanţare socială, astfel încât fiecare persoană să aibă în lateral, în faţă şi în spate un rând de scaune goale; nu se vor face opriri pe parcurs.

 • Folosirea spaţiilor definite se va face gradual, în funcţie de etapa de antrenament în care se află echipa/sportivii.
 • Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi obiectele folosite de persoanele din baza de cantonament. Toate echipamentele şi spaţiile utilizate vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament.
 • Toţi participanţii la activitatea de antrenament vor avea la dispoziţie dezinfectanţi pentru mâini, în locuri marcate vizibil.
 • De fiecare dată când este posibil, activitatea sportivă se va desfăşura în aer liber şi nu în sală. Se va asigura o bună ventilaţie a tuturor locaţiilor în cazul activităţilor în sală.

3. Bucătăria

Bucătăria trebuie să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Instrucţiuni recomandate pentru gestionarea operaţională a bucătăriei:

 • Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfăşoară activităţi de preparare a hranei.
 • Responsabilul desemnat asigură planificarea şi supervizarea operaţiilor, deschiderea şi închiderea bucătăriei.
 • Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuşi şi mască facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
 • Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate într-un spaţiu închis şi cu o singură cale de acces.
 • Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate şi depozitate conform normelor de igienă. Ambalajele produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate.
 • Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va efectua de maximum 2 ori pe săptămână, în vederea reducerii contactului cu exteriorul.
 • Servirea mesei nu se va face în sala de mese. Aceasta se va efectua în regim „room service”, preferabil în ambalaje de unică folosinţă. Se va evita pe cât posibil contactul dintre personalul de servire/de la bucătărie cu sportivii aflaţi în perioada de antrenament.
 • 4. Spălătoria

Spălătoria va fi administrată de un personal redus numeric, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Măsurile preventive sunt:

 • Persoana responsabilă de spălătorie trebuie să colecteze în saci de plastic hainele livrate de către sportivi la finalul fiecărui antrenament sau ridicate din camere.
 • Toate hainele trebuie spălate la peste 60°C şi prosoapele la peste 80°C.
 • Personalul care utilizează spălătoria trebuie obligatoriu să poarte mănuşi şi mască facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
 • încălţămintea trebuie dezinfectată utilizând o soluţie alcoolică de 96% după fiecare utilizare.
 • Un dispenser pentru săpun lichid trebuie să fie disponibil în departament.

 

 1. Zona vestiarului
 • Fiind o zonă cu risc crescut de transmitere a infecţiei, prezenţa membrilor personalului în zona vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil.
 • în primele 14 zile de cantonament, utilizarea acestui spaţiu este interzisă de către sportivi şi personalul tehnic. După această perioadă, utilizarea vestiarului se va face cu respectarea principiilor de distanţare socială.
 • Trebuie acordată o atenţie particulară curăţării şi dezinfecţiei acestei zone, de fiecare dată după ce a fost utilizată.
 • Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasaţi în coşuri aflate la o distanţă cât mai mare de zonă şi care să fie marcate vizibil cu inscripţia: „obiecte pentru dezinfecţie”.

 

 1. Zona medicală şi zona de refacere

Managementul operaţional al zonei medicale şi de refacere va respecta următoarele cerinţe:

 • Utilizarea acestor zone va fi limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale.
 • Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se acorde o atenţie deosebită curăţeniei şi dezinfecţiei în aceste zone.
 • Utilizarea saunei este interzisă.

REGULĂ GENERALĂ

Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puţin două camere suplimentare de câte o persoană, cu grup sanitar propriu (spaţii de izolare) pentru persoane cu simptomatologie COVID 19, care să nu comunice între ele şi nici cu celelalte spaţii definite. Utilitatea acestora este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

Check Also

Naţionale de aruncări lungi, în martie, pe stadionul „Gloria”! Atlet de Jocuri Olimpice, în pregătire la Arad!

Federaţia Română de Atletism a stabilit calendarul competiţional pentru acest an. Aradul ar urma să …